Top Panel
위치: 관리자>외모>위젯>Hidden top panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>Header>Use Top Panel [설정하기]
자료실 게시판
Home / 자료실 게시판
[사용팁1] 망보드 게시판 설정방법: https://www.mangboard.com/lecture/?vid=4
[사용팁2] 망보드 게시판 숏코드 속성 및 샘플 코드: https://www.mangboard.com/tip/?vid=2
[사용팁3] 게시판에서 날짜 및 시간 삭제하는 모델링 방법: https://www.mangboard.com/tip/?vid=16
[사용팁4] 게시판 글보기 화면 하단에 글목록 표시하는 방법: https://www.mangboard.com/tip/?vid=19
[사용팁5] 1개의 페이지에서는 1개의 게시판만 사용이 가능합니다.
자료실 게시판
번호제목작성자날짜조회
184 secret [TEST1] ll file2017-12-070
273 secret 12342019-05-271
248 secret test2018-10-241
178 secret 테스트 file2017-09-211
162 secret 테스트 비밀글2017-07-081
91 secret 비밀글 테스트 [1]2016-11-151
44 secret test2016-04-031
43 secret 1252152016-03-291
295replyㄹㅇㄴㅁㄹㅇㄴㄹㄴㅁㅇㄹㄴㅇㄻㄴㅇㄹㄴㅁㄹuser icon Level 52020-06-022
289 secret Test2020-03-022
133 secret 2017.03.28 [1] file2017-03-282
72 secret [카테고리2] test2016-09-012
53 secret 비밀글 작동 연습2016-04-272
226 secret [카테고리1] test'adf"%*#@@<ddf2018-07-253
175 secret asf11 file2017-09-023