Top Panel
위치: 관리자>외모>위젯>Hidden top panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>Header>Use Top Panel [설정하기]
Right Panel
관리자>외모>위젯>Right side panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Use Right Panel
[설정하기]
Quick Menu
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Use Right Quick Menu
[설정하기]
네이버 톡톡
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Quick Menu - Naver Talk ID
[설정하기]
카카오 플러스 친구
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Quick Menu - Kakao Plus Friend ID
[설정하기]
CK 에디터4
Home / CK 에디터4
CK 에디터4
세계에서 가장 많은 사용자를 보유한 CK 에디터
글보기
제목df2017-06-22 18:00
작성자

계약서 № ___-АК

 

타쉬켄트시                                                                     “___” _______ 201_ .

 

"Ўзстандарт" агентлиги (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан буйруқ асосида фаолият кўрсатувчи Бош директор уринбосари Ж.Мирсаидов бир томондан, _______________ (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан ______ асосида фаолият кўрсатувчи _______________ ___________________ иккинчи томондан, ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар: 계약 당사자

 

 1. 계약의 목표

Ушбу шартномага асосан қуйида келтирилган ишлар бўйича буюртмачи топшириш, бажарувчи эса кўрсатилган ишларни бажариш мажбуриятини олади:

 

- ________________________________________.

 

 1. 계약 금액 납부 절차
  1. Шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 192 600 (Бир юз тўқсон икки минг олти юз) сўм 00 тийинни ташкил қилади.
  2. Буюртмачи шартноманинг 2.1. бандида кўрсатилган сумманинг 15 фоизи миқдорини олдиндан тўлов йўли билан 15 (ўн беш) банк куни мобойнида амалга оширади. 미리지불 15%
  3. Шартноманинг қолган 85 фоизи суммасини ҳисоб-фактурага асосан 15 (ўн беш) банк куни мобайнида тўлаш мажбуриятини олади. 남은 85% 고지서 받은 부터 15 은행 근무일 아내 지불  

 

 1. 작업 수행, 인수인계 절차
  1. Буюртмачи ишларни бажариш учун бажарувчига қуйидаги ҳужжатларни топширади:

- Шартнома, ҳисоб-фактура, мурожаатнома, ўрнатилган тартибда тайёрланган ҳужжатлар мажмуаси;

  1. Бажарувчи томонидан 2.2 бандга асосан тўловлар амалга оширилиб, 3.1. бандга асосан ҳужжатлар топширилган вақтдан бошлаб 10 иш кунида талабгор ташкилотни текшириш бўйича буйруқ чиқарилади.
  2. Бажарилган ишлар топшириш-қабул қилиш далолатномаси билан расмийлаштирилади.

 

 1. 당사자의 책임
  1. Томонлар ўз мажбуриятларини бажармаган ёки тегишлича бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субьектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунга мувофиқ жавобгар бўладилар.
 2. 기타 조건
  1. Шартнома бандлари томонларнинг ёзма келишувига кўра ўзгартирилиши мумкин. Шартнома талабларига киритиладиган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар, ажралмас қисми бўлган қўшимча битим билан расмийлаштирилади.
  2. Мазкур шартнома бўйича барча бахслар Тошкент шаҳар хўжалик суди орқали хал этилади.
  3. Мажбуриятларни бажармаслиги ваколатли идора томонидан тасдиқланган бартараф этиб бўлмайдиган вазиятлар оқибатида юзага келган бўлса, шартнома бўйича қисман ва тўлиқ бажарилмаган мажбуриятдан томонлар озод этиладилар.
  4. Бошқа шартлар томонларни ихтиёрига кўра:
   1. Шартноманинг амал қилиш муддатида нархлар ошса, келишилган нархга, шартномани ажралмас қисми бўлган қўшимча келишув ёки келиштирадиган баённома тузиш йўли билан тузатишлар киритиш лозим.
   2. Шартнома бўйича иш, ушбу шартноманинг 2.2. ва 3.1. бандлар талаблари буюртмачи томонидан бажарилгандан сўнг бошланади.
   3. Буюртмачи томонидан 2.2. ва 3.1. бандларни бажариш кечиктирилган тақдирда, ишларни тугатиш кечиктирилган муддатга кўчирилади, бунда бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганига жавобгар эмас.

 

 1. 계약 기간 당상자들의 법적 주소
  1. Шартнома имзоланган вақтдан бошлаб 201_ йил 31-декабр кунига қадар амал қилади.
  2. Шартнома юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади ва томонларнинг ҳар бирига бир нусхадан берилади.

 

수행자: "표준청" агентлиги

 

고객:  

Адрес: 100049, Тошкент ш, Фаробий к., 333”А”

 

Адрес:

Телефон: 246-83-37

 

Телефон:

Маблағни қабул қилувчи: Молия вазирлиги ғазначилиги

Ҳ/р: 23 402 000 300 100 001 010

ХКМ Ўз.Рес.Марказий банки

МФО: 00014;                                  ИНН: 201 122 919

 

 

Ҳ/р:

 

МФО:                                                       ИНН:

Бажарувчининг лицевой ҳ/р:

400 110 860 262 807 950 100 155 001

 

 

 

ИНН: 200849203                           ХХТУТ: 97300

 

ИНН:                                                       ХХТУТ:

 

Бажарувчи корхона раҳбари                 Буюртмачи корхона раҳбари

 

__________________________                ___________________________      

     М.Ў.                                                                                  М.Ў.

댓글
자동등록방지
(자동등록방지 숫자를 입력해 주세요)
이전test2017-08-09
-df2017-06-22
다음テストuser icon Level 12017-05-12